Works Showcase Item 25/36

Works Showcase - Item 25/36

Shigaraki-Toki Bowl Medium

Dimensions: Φ 11.5cm x Height 6cm
product photo
product photo
product photo